Tagalog

Salungatan ay isang bahagi ng bawat relasyon at komunidad. Ito ay isang pagkakataon upang maunawaan ang isa’t isa.  Na lulutas ng mediation ang mga salungatan na di-marahas, gamit ng dialouge upang paunlarin ang mutual na paggalang at pag-unawa.

Ano ang Mediation?

“Mediation ay isang proseso kung saan may neutral third party nag pa-facilitates ng komunikasyon at pag-unawaanan at nagpo-promote ng kusang-loob na desisyon sa pamamagitan ng mga partido sa mga naglalaban. – Modelo Pamantayan ng Mediators (American Bar Association, American Arbitration Association, Association for Conflict Resolution)

Mga benepisyo ng Mediation

  • – Ang mga mediators ng APADRC ay may kakayahan sa iba’t ibang linguahe at kultura. Nag-aalok ng mediation sa Tagalog at iba’t-ibang mga iba pang mga wika.
  • – Mayroon kang  control sa proseso dahil ang mga kilyente ang gumagawa ng kanilang sariling mga solusyon. Ma iiskedyul namin ang mga mediations sa inyong oras.
  • – Mga mediations ay pribado at kumpidensyal.
  • – Maaari gawin sa telepono ang mediation kung hindi ninyo makakayanan o hindi praktikal ang mediation na harapharapan.
  • – Nabibigyan ka ng mediation nang impormasyon at abilidad para ma resolba ang mga ibang problema sa kinabukasan.

Anong mga uri ng mga salungatan ang maari mong ma-mediate?

Ang APADRC ay pwedeng mag mediate sa iba’t ibang mga uri ng mga mediations, kabilang ang (ngunit hindi limitado sa):

-Hindi pagkakaunawaan sa pamilya (asawa at mga asawa isyu, ang mga salungatan ng magulang / anak).

-Mediation ng diborsyo (upang maabot ang areglo at kasunduan sa pag-iingat ng bata).

– Pabahay (kasero / nangungupahan, kapitbahay / kapitbahay).

– Lugar ng trabaho (isyu ng pasahod, tagapag-empleyo / empleyado, mga co-manggagawa na hindi pagkakaunawaan)

-Negosyo (consumer/merchant, koleksyon ng utang).

-Nakakatanda (mga isyu ng pamilya, bantay/ pasyente).

– Organisasyonal (sa loob / sa pagitan ng mga organisasyon)

Upang makita kung ang iyong kaso ay naaangkop para sa mediation, tumawag ang APADRC sa (213) 250-8190 o makipag-ugnay sa amin.

Magkano ang mediation?

Merong $20 na administrasyon fee. Gayunpaman, APADRC ay hindi kailanman ay magpapasara sa isang cliente dahil sa kakulangan ng pondo, ang fee na ito ay maaaring ma-waive.

Paano ko magsimula ng kaso?

Tawagan ang APADRC sa (213) 250-8190 o simulan ang kaso sa online.

Tungkol sa amin

Ang Asian Pacific American Dispute Resolution Center ay nagbibigay ng mga serbisyo ng pamamagitan at salungatan resolusyon sa magkakaibang mga komunidad sa rehiyon ng Los Angeles. Sa pamamagitan ng aming mga serbisyo na mediation, nag-aalok kami mga tao isang alternatibo sa mahal at matagal na serbisyo ng hukuman. Kami din ay nagsusumikap upang mapabuti ang mga tao na relasyon at mga relasyon sa lahi sa pamamagitan ng pagtugon sa complex, cross-kultural mga salungatan ng komunidad at ang kanilang mga ugat nagiging sanhi sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa komunidad. Kami ay nakatuon pag silbi sa mga naghihirap at hindi na bibigyang halaga na mga tao upang matiyak ang pantay na serbisyo para sa lahat.