Viet

Hòa Giải Cộng Đồng

Tranh Ch���p là m���������t phần của mỗi mối quan hệ và cộng đồng. Tranh Chấp cũng là cơ hội để hiểu biết nhau hơn. Hòa giải giải quyết việc tranh chấp một cách hòa bình bằng cách dùng đối thoại để khuyến khích sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.

H������a gi���������������i là gì ?

“Hòa Giải là một tiến trình trong đó một thành phần không thiên vị thứ ba thúc đẩy sự trao đổi và thương thảo, và khuyến khích việc giải quyết có tính cách tự nguyện của các bên trong vụ tranh chấp”

– Những Mô Hình Mẫu Mực H��a Giải (American Bar Association, American Arbitration Association, Association for Conflict Resolution)

Ích lợi của sự Hòa Giải

 • Viên Chức Hòa Giải của APADRC có đủ khả năng hiểu biết về văn hóa và ngôn ngữ. Chúng tôi có thể hòa giải bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 • Người trong cuộc có toàn quyền trong tiến trình hòa giải vì họ tự tìm giải pháp cho họ.
 • Hòa Giải nhanh hơn và tốn ít thì giờ hơn. Chúng tôi sắp xếp cuộc hòa giải ph���� hợp với thì gi��� của người trong cuộc.
 • Hòa giải có tính cách riêng tư và kín đáo.
 • Thương thảo qua điện thoại có thể được thực hiện nếu mặt đối mặt hòa giải không thể th�����c hiện được vì người trong cuộc không muốn hay b���t khả thi.
 • H��a giải giúp người trong cuộc nhận ra khả năng và sự hiểu biết để giải quyết những tranh chấp trong tương lai.

 

Những loại tranh chấp nào chúng tôi có thể hòa giải ?

APADRC có thể hòa giải rất nhiều việc tranh chấp kể cả và không giới hạn vào những loại sau:

 • Tranh chấp gia đình (hai người và vấn đề hôn nhân, tranh chấp giữa cha mẹ và con cái)
 • Giải quyết việc ly dị (đạt đến một thỏa thuận và quyền săn sóc con cái)
 • Nhà cửa (giữa chủ nhà/người thuê nhà, giữa hàng xóm/hàng xóm)
 • Nơi làm việc (vấn đề lương bổng, chủ nhân/nhân viên, giữa công nhân với nhau)
 • Kinh doanh (ng������ời mua/k��� bán, đ��i nợ)
 • Cao niên (v���n đề gia đình, người săn sóc/bệnh nhân)
 • Tổ chức (trong hay gi���a các tổ chức đoàn thể)

Để biết nếu việc tranh ch���p của bạn thể dung hòa giải, xin gọi APADRC tại số (213) 250-8190 hay tiếp xúc với chúng tôi.

Hòa giải tốn phí như thế nào?

Lệ phí hành chánh là 20 đô la. Tuy nhiên, APADRC không bao giờ từ chối một khách hang vì không có tiền, và lệ phí này có thể được miễn trừ.

Làm thế nào để khợi sự một vụ hòa giải?

Hãy gọi APADRC tại số  (213) 250-8190 hay  khởi sự vụ việc trên mạng.

Về chúng tôi

Trung Tâm Giải Quyết Tranh Chấp Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương (The Asian Pacific American Dispute Resolution Center) cung cấp dịch vụ hòa giải và giải quyết tranh chấp cho cộng đồng đa dạng trong vùng Los Angeles. Qua dịch vụ hòa giải, chúng tôi cung cấp cho mọi người mộ giải pháp thay thế cho việc phải ra tòa rất tốn kém và m���t nhiều thì giờ.  Ch��ng tôi cũng nỗ lực cải thiện mối quan hệ giữa con người và chủng tộc bằng cách làm nói lên tính cách phức tạp và đa văn hóa của những vụ tranh chấp trong cộng đ���ng, c��ng với nguyên nhân c���i rễ của nó qua sự hợp tác với các thành viên khác trong cộng đồng. Chúng t��i chuyên về việc ph���c vụ những ng��ời kém đ��ợc phục vụ để đem lại sự công bằng cho mọi người.